Let's do it profi...

AW-ELEKTRO Solutions Czech Republic s.r.o.

Zárubova 966/8
Praha 4
14200
Pro dotazy a návrhy použijte kontaktní email:

Pojištění

NENECHÁVEJME VĚCI NÁHODĚ!

 

Za Vaší maximální spokojeností se službami AW ELEKTRO je nejen důvěra v dobře odvedenou práci, ale i jistota, že v případě nenadálé události budete vedle sebe mít partnera, který bude schopen bez otálení reagovat na vzniklou situaci a vyřeší jí za Vás.

Při práci dbá tým AW ELEKTRO na přesné a osvědčené postupy, které tvoří v návaznosti jednotný celek - výsledek Vašich představ a našich znalostí. Tím se minimalizuje možnost vzniku nepřesností, časových prodlev nebo škod.

Věříme, že nenastane situace kdy bychom museli řešit následky škodní události, ale jsme odpovědní a nenecháváme nic náhodě. Riziko plynoucí z charakteru naší práce je vysoké. Proto jsme komplexně pojištěni na celý rozsah i těch nejméně pravděpodobných situací.

 

Aleš Wasyluk - AW ELEKTRO má uzavřeno komplexní pojištění podnikatelů v následujících oblastech:

 • Pojištění majetku a odpovědnosti
 • Pojištění movitých věcí
 • Pojištění proti živlům (požár, povodeň, vichřice, sesuv, vodovod, náraz)
 • Pojištění škody způsobené vandalismem na nemovitých a movitých věcech
 • Cennosti (včetně peněz)
 • Umělecká díla a starožitnosti
 • Písemnosti
 • Mobilní elektronická zařízení
 • Soubor skel pro případ rozbití jakoukoliv nahodilou událostí
 • Přepravované peníze a ceniny pro případ odcizení
 • Věci uložené na oploceném prostranství
 • Zásoby a jiné věci movité, cizí věci užívané a převzaté, které se nacházejí v místě realizace zakázky
 • Strojní a elektronická zařízení pro případ poruchy či rozbití z jakékoliv příčiny
 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • Pojištění věcí během silniční dopravy