Let's do it profi...

AW-ELEKTRO Solutions Czech Republic s.r.o.

Zárubova 966/8
Praha 4
14200
Pro dotazy a návrhy použijte kontaktní email:

Ceník

01.01.2017 14:00

Úkony spojené se standardním průběhem zakázky jsou zdarma. Úkony nad rámec běžné agendy a úkony vyžádané klientem mimo obvyklé a zákonné povinnosti jsou zpoplatněny dle následujícího ceníku:


  • Konzultace u klienta vč. vypracování položkové cenové nabídky a přepravného po Praze 800Kč (v případě realizace zakázky je tato částka z výsledné faktury odečtena)
  • Konzultace u klienta vč. vypracování položkové cenové nabídky mimo Prahu 800Kč + 10Kč/km přepravné ze sídla naší společnosti ke klientovi a zpět (v případě realizace zakázky je tato částka z výsledné faktury  odečtena)
  • Vyžádaná konzultace v případě průběhu zakázky (změny, úprava postupů a materiálů atp.) v Praze 1200Kč vč. přepravného
  • Vyžádaná konzultace v případě průběhu zakázky (změny, úprava postupů a materiálů atp.) mimo Prahu 1200Kč +10Kč/km přepravné ze sídla naší společnosti ke klientovi a zpět 
  • Řízení projektu (předrealizační administrativní zajištění, logistika přeprav a dodávek materiálu, koordinace prací, příprava a předání finální dokumentace) - smluvní paušální cena dle náročnosti a rozsahu zakázky
  • Vystavení písemného listinného originálu z uznatelného elektronického dokumentu 450Kč/stranu + poštovné
  • Vystavení písemné listinné kopie dokumentů společnosti (výpis z rejstříku, osvědčení atp.) 450Kč/stranu + poštovné

Před vystavením dokladů bude klient informován o ceně služby. Doklady budou odeslány bez zbytečných odkladů ihned po připsání dané částky na účet naší společnosti na základě vystavené faktury.

Ceny uvedeny bez DPH